Forum . Announcement . การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

ดูหน้านี้ใน รูปแบบเต็ม
tag: contest ioi


เลื่อนการรับสมัคร!!!
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
ชิงเงินรางวัลกว่า 35,000 บาท


การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 ในประเทศไทย

(The 23 rd International Olympiad in Informatics, 2011)
[more]
----------------------------------------------

คณะกรรมการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 ในประเทศไทย ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมเข้าแข่งขันออกแบบสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการจัดงานของการแข่งขัน ซึ่งสื่อถึงการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 ในประเทศไทย โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัล ดังนี้
[list]
[*]รางวัลที่หนึ่ง (1 รางวัล)
[list][*]ประกาศนียบัตร
[*]เงินรางวัล 20,000 บาท[/list]

[*]รางวัลชมเชย (3 รางวัล)
[list][*]ประกาศนียบัตร
[*]เงินรางวัล 5,000 บาท
[/list]
[/list]
กฎและระเบียบ

[list=1]
[*]การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์นี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนเท่าใดก็ได้ ผลงานที่เสนอเข้ามาแต่ละชิ้นต้องส่งมาพร้อมกับใบเสนอผลงาน ผู้เสนอผลงานสามารถเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ (สูงสุด 3 คนต่อกลุ่ม) ในการให้รางวัลจะถือว่าบุคคลและกลุ่มมีฐานะเดียวกัน มูลค่ารางวัลจะยังเท่าเดิม

[*]ผลงานที่เสนอต้องเป็นผลงานต้นแบบ ผลงานที่ลอกแบบจากแหล่งอื่นจะไม่ได้รับการพิจารณา

[*]ผู้เสนอผลงานอาจใช้สีได้สูงสุดถึงห้าสีในแต่ละผลงาน ผลงานแต่ละงานต้องเสนอมาในกระดาษขนาด A4 (297 mm x 210 mm) หรือแฟ้มภาพขนาดเท่ากระดาษ A4 พร้อมแนบใบเสนอผลงานมาด้วย ผลงานแต่ละชิ้นจะต้องมีคำอธิบายแนบมา(ความหมายของรูปและสีที่ใช้)

[*]ในกรณีที่ผลงานที่ส่งมาไม่มีผลงานใดโดดเด่นเป็นพิเศษ คณะกรรมการจัดงานฯ มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ผลงานใดได้รางวัลที่หนึ่ง

[*]คณะกรรมการจัดงานฯ ไม่จำเป็นต้องใช้ผลงานที่ได้รับรางวัลเป็นตราสัญลักษณ์ของงานฯ ถ้าคณะกรรมการจัดงานฯ ตกลงเลือกใช้ผลงานชิ้นใดก็ตาม คณะกรรมการจัดงานฯ มีสิทธิ์ดัดแปลงผลงานนั้นให้เหมาะสมกับงานได้ ผู้เสนอผลงานต้องยินยอมให้คณะกรรมการจัดงานฯ นำผลงานไปใช้ในทุกรูปแบบ รวมทั้งนำไปทำซ้ำในรูปแบบใดๆ ก็ได้

[*]ผลงานที่นำเสนอเพื่อพิจารณาต้องมาถึงคณะกรรมการจัดงานฯ อย่างช้าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ผลงานที่มาถึงคณะกรรมการจัดงานฯ หลังวันนี้จะไม่ได้รับการพิจารณา ผู้ชนะการประกวดจะได้รับแจ้งผลทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์และทางอีเมล ผลการประกวดจะประกาศทางเว็บไซต์สสวท. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดงานฯ ถือเป็นเด็ดขาด และคณะกรรมการจัดงานฯ จะไม่รับคำประท้วงใดๆ ทั้งสิ้น คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลงานจากรูปแบบความงาม สื่อความหมายการแข่งขันทางคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IOI2011) และความหมายที่สื่อถึงการเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย

[*]ผลงานทุกชิ้นส่งมาที่
สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

924 สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หรืออีเมล :
[/list]

คำถามเกี่ยวกับการประกวดออกแบบสามารถติดต่อมาได้ที่

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. เบอร์โทรศัพท์ 02-3924021 ต่อ 3406-3415

หรืออีเมล :

สามารถดูตัวอย่างสัญลักษณ์ของปีก่อนๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ioinformatics.org/index.shtml

ดาวนโหลดใบสมัครที่นี่

โดย z4nukre เมื่อ 15 Jun 2551 02:57:53


#1 โดย busba phimpha เมื่อ 14 Dec 2562 10:26:26
อย่ามัวเสียเวลากับอะไรเดิมๆ มาเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆกับเราได้ที่นี่

>>>> ดาวน์โหลด slotxo