0010 : Trik
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
สมชายไปเที่ยวงานวัดแห่งหนึ่งซึ่งมีการแสดงมายากลในการสลับลูกบอลที่อยู่ในแก้วทึบ นักมายากลมีแก้วอยู่สามใบวางเรียงกัน โดยลูกบอลจะใส่ไว้ในแก้วใบซ้ายมือ นักมายากลจะสลับแก้วทีละสองใบด้วยความรวดเร็วแต่เราก็ยังสามารถมองได้ทันว่าเขาจับคู่ไหนหมุนอยู่บ้าง บังเอิญว่าสมชายเป็นโปรแกรมเมอร์จึงเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยคำนวณตำแหน่งของลูกบอล โดยที่ได้ทำการเข้ารหัสการสลับของนักมายากลเป็นข้อมูล A B C ดังรูปโจทย์
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับรหัสการเคลื่อนย้ายแก้ว และหาตำแหน่งสุดท้ายของลูกบอล

ข้อมูลนำเข้า
จะมีสายอักขระความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษรที่ประกอบด้วย A B หรือ C

ข้อมูลส่งออก
แสดง 1 ถ้าลูกบอลอยู่แก้วซ้ายสุด, 2 ถ้าลูกบอลอยู่แก้วใบกลาง และ 3 ถ้าลูกบอลอยู่ในแก้วขวาสุด

ที่มา: Croatian Open Competition in Informatics
contest 5 – February 17, 2007

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
AB 3
CBABCACCC 1

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 9 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (6 บอท)