0012 : Okviri
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
Peter Pan frames เป็นวิธีการตกแต่งตัวอักษร ด้วยการนำตัวอักษรแต่ละตัวมาล้อมกรอบด้วยกรอบรูปข้าวหลามตัด (Diamond shaped frame) แต่ละกรอบที่อยู่ข้างๆกัน จะมีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่

ตัวอย่างของ Peter Pan frame สำหรับ 1 ตัวอักษรเป็นดังนี้ (Peter Pan frame ล้อมตัวอักษร X)

..#..
.#.#.
#.X.#
.#.#.
..#..

แต่อย่างไรก็ตาม เราต้องการให้การตกแต่งออกมาดูอลังการมากที่สุด เราจะตกแต่งกรอบที่เป็นพหุคูณของ 3 โดยใช้ Wendy frames แทนการตกแต่งแบบ Peter Pan frames

ตัวอย่างของ Wendy frame สำหรับ 1 ตัวอักษร เป็นดังนี้ (Wendy frame ล้อมตัวอักษร X)

..*..
.*.*.
*.X.*
.*.*.
..*..

เมื่อไรก็ตามที่ Wendy frame เกิดการซ้อนทับกับ Peter Pan frame , Wendy frame ที่ดูสวยกว่าจะถูกนำมาไว้ด้านหน้า สำหรับตัวอย่างของการซ้อนทับให้คุณดูได้จากตัวอย่างข้อมูลส่งออก

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรกของข้อมูลนำเข้า จะประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ไม่เกิน 15 ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก
แสดงคำที่ถูกตกแต่งด้วย Peter Pan และ Wendy frames ใน 5 บรรทัดแรก

ที่มา: Croatian Open Competition in Informatics
Contest 1 – October 28, 2006

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
A ..#..
.#.#.
#.A.#
.#.#.
..#..
DOG ..#...#...*..
.#.#.#.#.*.*.
#.D.#.O.*.G.*
.#.#.#.#.*.*.
..#...#...*..
ABCD ..#...#...*...#..
.#.#.#.#.*.*.#.#.
#.A.#.B.*.C.*.D.#
.#.#.#.#.*.*.#.#.
..#...#...*...#..

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 9 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)