0020 : Pet
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

ในรายการ "Dinner For Five" ผู้เข้าแข่งขัน 5 คนจะแข่งขันกันทำอาหาร โดยในแต่ละวัน จะมีผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งทำอาหาร แล้วให้อีก 4 คนที่เหลือให้คะแนน โดยคะแนนที่เป็นไปได้มีตั้งแต่ 1 ถึง 5 คะแนน

ผู้เข้าแข่งขันจะได้คะแนนรวมเท่ากับผลรวมของคะแนนที่อีก 4 คนให้ ผู้ที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

งานของคุณ
จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาว่า ผู้เข้าแข่งขันคนใดเป็นผู้ชนะ และผู้ชนะได้คะแนนรวมทั้งหมดกี่คะแนน

ข้อมูลนำเข้า
มี 5 บรรทัด โดยในบรรทัดที่ i จะมีจำนวนเต็มบวกอยู่ 4 จำนวน แทนคะแนนที่ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข i ได้รับ

จำนวนเต็มบวกแต่ละจำนวนจะมีค่าอยู่ในช่วง 1 ถึง 5

รับประกันว่า ในข้อมูลทดสอบทั้งหมดจะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเสมอ

ข้อมูลส่งออก
มีบรรทัดเดียว แสดงหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ชนะ และคะแนนรวมที่เขาได้รับ

ที่มา
COCI 2008/2009, Contest #3 – December 13th, 2008


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5 4 4 5
5 4 4 4
5 5 4 4
5 5 5 4
4 4 4 5
4 19
4 4 3 3
5 4 3 5
5 5 2 4
5 5 5 1
4 4 4 4
2 17

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 10 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (0 บอท)