0021 : Kemija
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

ลูก้าเริ่มงี่เง่ากับคาบเคมีอีกแล้ว.. แทนที่เขาจะดุลสมการเคมี เขากลับมานั่งเข้ารหัสข้อความบนกระดาษของเขา

โดยเขาจะเปลี่ยนทุกตัวสระ (a, e, i, o, u) โดยเขียนด้วยสระตัวนั้นก่อน ตามด้วยตัวอักษร ‘p’ แล้วตามด้วยสระตัวเดิมนั้นอีกครั้ง

ตัวอย่างเช่น คำว่า “kemija” (แปลว่าเคมี) จะกลายเป็น “kepemipijapa”
และคำว่า “paprika” จะกลายเป็น “papapripikapa”

แต่คุณครูก็มาหาเขาและยึดกระดาษที่เขียนข้อความที่เข้ารหัสแล้ว และต้องการที่จะถอดหาข้อความเดิมออกมา

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมที่รับข้อความที่เข้ารหัสของลูก้า และพิมพ์ข้อความก่อนเข้ารหัสออกมา

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จะเป็นข้อความที่เข้ารหัสแล้ว ข้อความจะประกอบด้วย ตัวอักษร a-z ตัวเล็ก และ ช่องว่าง โดยจะไม่มีช่องว่างที่หัวหรือท้ายข้อความ จำนวนตัวอักษรทั้งหมดจะไม่เกิน 100 ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรก เป็นข้อความก่อนที่ลูก้าจะเข้ารหัส

 

ที่มา: COCI 2008/2009, Contest #3 – December 13th, 2008


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
zepelepenapa papapripikapa zelena paprika
bapas jepe doposapadnapa opovapa kepemipijapa bas je dosadna ova kemija

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 11 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (0 บอท)