0022 : ดาว (star)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

            ในยุคของการแข่งขันนี้ คุณถูกกดดันจาก เสียงคีย์บอร์ดรอบตัว Ranking อันดับสูง ในเว็บโปรแกรมมิ่ง ทำให้คุณเหลือเพียงทางเลือกเดียวเท่านั้น...

            เวลาเหลืออยู่ไม่มากแล้ว คุณได้พยายามเจาะเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของ TOI.C โดยทันที เป้าหมายคือการค้นหาไฟล์ข้อสอบ TOI.C ที่จะต้องเผชิญในวันพรุ่งนี้ แต่แล้วคุณก็ต้องพบเข้ากับ

ปราการด่านแรก !

            ระบบรักษาความปลอดภัยของ TOI.C ทำงานเข้าเสียแล้ว สิ่งเดียวที่จะยับยั้งมันได้ ก่อนที่จะมีคนพบว่าคุณกำลังเจาะเข้าสู่ระบบนั้น คือการกรอกรหัสรูปดาวของทีมงาน ที่ใช้หยุดสถานการณ์ฉุกเฉินของระบบได้

            คุณตัดสินใจเขียนโปรแกรมที่จะแสดงผลดาว (ดอกจัน) ที่เรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนในคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะหยุดการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัย แต่เนื่องจากจอมอนิเตอร์ของคุณเป็นจอขนาดยาวพิเศษ ที่แสดงตัวอักษรได้ถึง N บรรทัด โปรแกรมของคุณจึงต้องแสดงผลดาวออกมาได้

N บรรทัดพอดี (โปรดดูตัวอย่างข้อมูลนำเข้า)

งานของคุณ

เขียนโปรแกรมที่รับจำนวนบรรทัดของจอมอนิเตอร์ และแสดงผลลัพธ์เป็นรูปดาวตามเงื่อนไข

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N (1 N 1,000) แสดงจำนวนบรรทัดของจอมอนิเตอร์

ข้อมูลส่งออก

ดาวจำนวน N บรรทัด เป็นลักษณะขนมเปียกปูน (ดาวจะใช้เครื่องหมายดอกจัน “*” ส่วนที่

เหลือเป็นอักขระขีดกลาง hyphen “-”)

 

โจทย์โดย: ทักษพร กิตติอัครเสถียร

ที่มา: TOI.C:01-2009


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 -*-
*-*
*-*
-*-
5 --*--
-*-*-
*---*
-*-*-
--*--
6 --*--
-*-*-
*---*
*---*
-*-*-
--*--

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 13 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (0 บอท)