0029 : กบ (frog)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
มีเจ้ากบน้อยอยู่ตัวหนึ่ง สามารถกระโดดได้ในทุกทิศทางบนระนาบ และจะกระโดดเป็นระยะทางครั้งละ X หน่วยพอดี อยู่มาวันหนึ่ง เจ้ากบน้อยต้องการกระโดดจากจุด A ไปยังจุด B ซึ่งเป็นจุดบนระนาบ ที่ตั้งอยู่ห่างกัน Y หน่วย เจ้ากบน้อยอยากให้คุณช่วยหาว่า มันจะต้องกระโดดอย่างน้อยกี่ครั้ง จึงจะไปหยุดที่จุด B พอดี

งานของคุณ
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนเต็ม X และ Y แล้วคำนวณหาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่เจ้ากบน้อยต้องใช้ในการกระโดดจากจุด A ไปยังจุด B

ข้อมูลนำเข้า
มีบรรทัดเดียว ระบุจำนวนเต็ม X และ Y (1 ≤ X,Y ≤ 1,000) แทนระยะทางในการกระโดดแต่ละครั้งของเจ้ากบน้อย และระยะห่างระหว่างจุด A และจุด B

ข้อมูลส่งออก
มีบรรทัดเดียว แสดงจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดที่เจ้ากบน้อยต้องใช้ในการกระโดดจากจุด A ไปยังจุด B

ที่มา
การแข่งขัน IOI Thailand League เดือนสิงหาคม 2553
โจทย์โดย: สุธี เรืองวิเศษ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 12 4
5 23 5

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 12 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (0 บอท)