0032 : สนุกกับตัวเลข (numbers)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

รัฐภูมิเป็นเด็กหนุ่มที่รักตัวเลขเป็นชีวิตจิตใจ ในวันเกิดที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน รัฐภูมิได้รับบัตรตัวเลขเป็นของขวัญ เขาร้องดีใจลั่นไปทั้งซอย

รัฐภูมิได้รับบัตรตัวเลข N ใบ แต่ละใบจะระบุเลขโดดหนึ่งตัว รัฐภูมิต้องการเรียงบัตรตัวเลขทั้งหมดให้ได้เลข N หลักที่มีค่าน้อยที่สุด โดยเลข N หลักดังกล่าวจะต้องไม่ขึ้นต้นด้วยเลขโดด 0

งานของคุณ
รับข้อมูลบัตรตัวเลขที่รัฐภูมิได้รับ แล้วนำมาเรียงเป็นเลข N หลักที่มีค่าน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม N (2 ≤ N ≤ 1,000) บรรทัดถัดไประบุเลขโดด N ตัว คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง แทนเลขโดดบนบัตรตัวเลขแต่ละใบ รับประกันว่ามีเลขโดดอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ไม่ใช่ 0

ข้อมูลส่งออก
บรรทัดเดียว ระบุเลขโดด N หลักที่น้อยที่สุดที่ไม่ขึ้นต้นด้วย 0 ที่สร้างได้จากการเรียงบัตรตัวเลข เลขโดดต้องพิมพ์ติดกัน ไม่มีช่องว่างคั่น

ที่มา
การแข่งขัน IOI Thailand League เดือนพฤศจิกายน 2553
โจทย์โดย: ธนะ วัฒนวารุณ


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4
9 4 6 2
2469
6
3 0 8 1 3 3
103338

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 16 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (0 บอท)