0033 : ลูบไล้ (looblike)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
เว็บไซต์สังคมออนไลน์แห่งหนึ่งเป็นแหล่งรวมผู้นิยมการขัดผิวด้วยสมุนไพรต่างๆ เมื่อผู้ใช้คนใดมีข่าวสารในวงการเครื่องประทินผิว ก็จะนำมาเผยแพร่ทางเว็บไซต์แห่งนี้ หากผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่นๆ เห็นว่าข่าวดังกล่าวเป็นประโยชน์ก็สามารถกดปุ่ม “ลูบไล้” เพื่อแสดงความชื่นชม และทุกครั้งที่ “ลูบไล้” ก็สามารถใส่ความคิดเห็นเพิ่มเติมลงไปได้ หากผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่นๆ เห็นว่าการ “ลูบไล้” นั้นเป็นประโยชน์ก็สามารถกดปุ่ม “ลูบไล้” การ “ลูบไล้” นั้นได้ ทำให้เกิดเป็นการ “ลูบไล้” แตกแขนงไม่รู้จบสิ้น

นิตยาเพิ่งเข้าสู่วงการสมุนไพรประทินผิวได้ไม่นานและเห็นเว็บไซต์แห่งนี้เป็นครั้งแรก เนื่องจากเธอไม่อยากไล่อ่านข้อความทั้งหมดในเว็บไซต์ เธอจึงอยากให้คุณช่วงหาความคิดเห็นที่ถูก “ลูบไล้” มากที่สุด เพื่อที่จะนำความคิดเห็นนั้นไปใช้เสริมความงามของเธอเอง

งานของคุณ
รับข้อมูลการ “ลูบไล้” ทั้งหมด แล้วหาความคิดเห็นที่ถูก “ลูบไล้” มากที่สุด

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม N (2 ≤ N ≤ 1,000) แทนจำนวนการ “ลูบไล้” ทั้งหมด

บรรทัดถัดไประบุจำนวนเต็ม N จำนวน แทนหมายเลขความคิดเห็นที่ถูก “ลูบไล้” หมายเลขความคิดเห็นเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 10,000

ข้อมูลส่งออก
บรรทัดเดียว ระบุหมายเลขความคิดเห็นที่ถูก “ลูบไล้” มากที่สุด หากมีหลายความคิดเห็นที่ถูก “ลูบไล้” มากที่สุดเท่ากัน ให้พิมพ์หมายเลขความคิดเห็นเหล่านั้นจากน้อยไปมาก คั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ที่มา

การแข่งขัน IOI Thailand League เดือนตุลาคม 2553
โจทย์โดย: ธนะ วัฒนวารุณ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
7
4 3 9 8 3 3 8
3
7
12 2 1 12 1 1 12
1 12

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 19 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (0 บอท)