0034 : สมการกำลังสอง (quadeq)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
ว่ากันว่าชีวิตช่วงมัธยมต้นเป็นชีวิตที่สดใส มีแต่ความสุข แต่นั่นไม่เป็นจริงสำหรับคุณ ไม่ใช่เพราะว่าคุณกำลังมีเรื่องกลุ้มใจ แต่เป็นเพราะการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสอง (Quadratic Equation) ที่กองเป็นภูเขาของคุณ คุณอยากจะไปเล่นกับเพื่อนๆมาก แต่คุณก็ต้องมานั่งปั่นการบ้านที่จะต้องส่งในวันพรุ่งนี้ คุณอยากจะทำมันให้เสร็จโดยเร็วที่สุด แต่ไม่ใช่ด้วยการลอกเพื่อน…

คุณตัดสินใจที่จะเขียนโปรแกรมแก้สมการกำลังสองออกมา สมการนี้สามารถเขียนในรูปทั่วไปได้เป็น Ax2 + Bx + C = 0 โดยวิธีที่จะแก้สมการนี้ได้นั้น คุณจะต้องแยกตัวประกอบของมันออกมาเป็น (ax + b)(cx + d) เมื่อ A = ac, B = ad + bc, C = bd และ a, b, c, d เป็นจำนวนเต็ม (a,c > 0) ในการบ้านของคุณมีค่า A, B, C มาให้ คุณต้องเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า a, b, c และ d ที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว

ข้อมูลนำเข้า
จำนวนเต็ม A, B และ C คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง (1 
  A    100; -10000  B  10000; -100  C  100)

ข้อมูลส่งออก
มีเพียงบรรทัดเดียว แสดงจำนวนเต็ม a, b, c และ d ที่เป็นไปตามเงื่อนไขคั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง

หากมีคำตอบที่เป็นไปได้หลายชุด ให้ตอบคำตอบที่มีค่า a น้อยที่สุด หากมีคำตอบที่มีค่า a น้อยที่สุดเท่ากันหลายชุด ให้ตอบคำตอบที่มีค่า b น้อยที่สุดในบรรดาคำตอบเหล่านั้น และหากไม่มีคำตอบที่เป็นไปได้เลย ให้พิมพ์คำว่า No Solution

ที่มา
การแข่งขัน IOI Thailand League เดือนตุลาคม 2553
โจทย์โดย: จิรายุ ลือเวศย์วณิช

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 5 1 1 1 4 1
1 1 1 No Solution

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 25 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (0 บอท)