0035 : สามเหลี่ยมใหญ่ (bigtriangle)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

ในขณะที่คุณกำลังสำรวจโบราณสถานของอาณาจักรสุโขทัยโบราณอยู่ คุณได้พบเสาหินโบราณที่หลงเหลือจากการทำลายจำนวนมากตั้งเรียงรายอยู่โดยรอบ เพื่อนของคุณนึกสนุกจึงท้าคุณให้หาพื้นที่ทั้งหมดที่ล้อมรอบด้วยเสาหินเหล่านี้ โดยมีรางวัลเป็นขนมแสนอร่อยที่เพื่อนของคุณซื้อมา

ด้วยความที่คุณมีความเป็นนักคณิตศาสตร์อยู่ในตัว คุณทราบดีว่ามันยากเกินไปที่จะหาพื้นที่ดังกล่าวในระยะเวลาอันสั้น คุณจึงขอเพื่อนเปลี่ยนเป็นหาพื้นที่สามเหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดที่มีเสาหินเป็นจุดมุมของสามเหลี่ยมแทน

หมายเหตุ: สำหรับสามเหลี่ยมที่จุดยอดทั้งสามมีพิกัด (x1, y1), (x2, y2) และ (x3, y3)  พื้นที่ของสามเหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับ |x1y2 + x2y3 + x3y1 - y1x2 - y2x3 - y3x1|/2

งานของคุณ
เขียนโปรแกรมรับพิกัดของเสาหินทั้งหมด แล้วคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยม
ที่ใหญ่ที่สุดที่มีเสาหินเป็นจุดมุม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็มบวก N (1 
≤ ≤ 100) แทนจำนวนเสาหินทั้งหมด

จากนั้นอีก N บรรทัดจะระบุพิกัดของเสาหิน กล่าวคือ สำหรับบรรทัดที่ i+1 (1 
  i    N) ระบุจำนวนเต็มสองจำนวน Xi และ Yi คั่นด้วยช่องว่าง โดย (Xi, Yi) คือพิกัดของเสาหินต้นที่ i (-1,000  Xi,Yi ≤ 1,000) รับประกันว่าเสาหินสองต้นจะไม่มีพิกัดเดียวกัน

ข้อมูลส่งออก
มีหนึ่งจำนวน เป็นจำนวนจริงแทนพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดที่มีเสาหินเป็นจุดมุม แสดงเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง

ที่มา
การแข่งขัน IOI Thailand League เดือนกันยายน 2553
โจทย์โดย: ธงชัย วิโรจน์ศักดิ์เสรี


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5
1 2
2 1
0 0
3 4
-1 -2
3.000
5
1 1
2 2
3 3
1 4
4 1
4.500

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 33 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)