0036 : กิจกรรมยามว่าง (activity)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

ณ ค่ายอบรมเข้มเพื่อการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับต๊อกต๋อย มีผู้สนใจเข้าร่วมมากมาย รวมถึงคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่างต่างนานา เช่น คุณชายเล ผู้มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างสูง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การอบรมอย่างหนักย่อมทำให้เกิดความเครียดแก่ผู้คนในค่ายเป็นธรรมดา พวกเขาเหล่านั้นจึงหาเกมมาคลายเครียด และหนึ่งในเกมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มพวกเขาเหล่านั้นคือ เกม Defense of The Ancient หรือรู้จักกันดีในนาม DOTA เกมนี้จะมีผู้เล่นเข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน 25 คนและแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ Sentinel และ Scourge

นายชายเลหลังจากเล่นเกมจนหายเครียดแล้ว ก็เกิดข้อสงสัยขึ้นว่า ถ้ามีผู้เล่น N คน เข้าร่วมเกม DOTA จะมีวิธีแบ่งฝ่ายให้ผู้เล่นทั้งหมดกี่วิธี โดยมีเงื่อนไขว่า จำนวนผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีค่าต่างกันไม่เกิน 1 (ผู้เล่นแต่ละคนมีความแตกต่างกัน และ ฝ่ายทั้งสองก็แตกต่างกันด้วย)

งานของคุณ
จงเขียนโปรแกรมที่รับจำนวนผู้เล่นเกม DOTA และคำนวณวิธีในการแบ่งฝ่ายทั้งหมดที่เป็นไปได้ โดยมีเงื่อนไขว่า จำนวนผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีค่าต่างกันไม่เกิน 1

ข้อมูลนำเข้า
มีตัวเลขจำนวนเต็ม N (1 ≤ N ≤ 25) แทนจำนวนผู้เข้าเล่นเกมในรอบหนึ่งๆ

ข้อมูลส่งออก
จำนวนเต็มหนึ่งจำนวนแทนจำนวนวิธีการแบ่งฝ่ายทั้งหมดที่เป็นไปได้ โดยมีเงื่อนไขว่า จำนวนผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีค่าต่างกันไม่เกิน 1

ที่มา
การแข่งขัน IOI Thailand League เดือนสิงหาคม 2553
โจทย์โดย: วรภัทร จรางกุล


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
1 2
2 2
4 6

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 31 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)