0040 : เฉพาะหรือคี่ (prime-odd)
Problem type : Batch
Time limit : 0.1 second(s)
Memory limit : 16 megabyte(s)
คุณได้รับตัวเลขมา N ตัวและคุณต้องตอบว่าแต่ละตัวนั้น เป็นจำนวนเฉพาะหรือเป็นจำนวนคี่หรือไม่ นั่นคือ สำหรับแต่ละ i (1 <= i <= N) ถ้า A[i] เป็นจำนวนเฉพาะหรือจำนวนคี่หรือทั้งสองอย่าง ให้ตอบ T ไม่เช่นนั้นให้ตอบ F

ข้อมูลนำเข้า
ในบรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N (1 <= N <= 10) แทนจำนวนของตัวเลขที่ต้องพิจารณา
อีก N บรรทัดถัดมา บรรทัดที่ i+1 มีเลข A[i] (1 <= A[i] <= 101,000)

ข้อมูลส่งออก
มีทั้งหมด N บรรทัด ในบรรทัดที่ i แสดงคำตอบของคำถามสำหรับ A[i] (T หรือ F)

โจทย์โดย: spnautilus (ยืมเพื่อนมาอีกที)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3
8
7
15
F
T
T

ความช่วยเหลือ: Hint[1]  

กำลังออนไลน์: 15 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)