0041 : บรรจุวงกลม (circle-packing)
Problem type : Batch
Time limit : 0.1 second(s)
Memory limit : 16 megabyte(s)
คุณต้องการบรรจุวงกลมตันรัศมี 1 หน่วยจำนวน N วง เข้าไปในสี่เหลี่ยมขนาด 4 x K โดยที่วงกลมทุกวงต้องไม่พ้นออกมานอกขอบสี่เหลี่ยม และวงกลมแต่ละคู่ต้องไม่ทับกัน (แต่สามารถแตะกันได้) ถามว่า K ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้มีค่าเท่าไหร่

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดเดียว ระบุจำนวนเต็ม N (1 <= N <= 15) แทนจำนวนวงกลม

ข้อมูลส่งออก
บรรทัดเดียว ระบุจำนวนจริง K โดยให้พิมพ์ทศนิยม 6 ตำแหน่งพอดี

โจทย์โดย: spnautilus

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
2 2.000000
7 7.464102

ความช่วยเหลือ: Hint[1]  Hint[2]  

กำลังออนไลน์: 19 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)