0043 : แชมป์นักจำ (Memory Champion)
Problem type : Batch
Time limit : 0.1 second(s)
Memory limit : 8 megabyte(s)
นายจำ ("Jump") ได้เป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันทักษะความจำ (memory champion) ระดับโลก โดยนายจำได้ชื่อว่าสามารถท่อง pi ได้เป็นแสนตำแหน่ง และสามารถจำชื่อ วันเกิดและเบอร์โทรของผู้เข้าแข่งคนอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำ

วันหนึ่งนายจำได้เข้าร่วมแข่งขันนักคิดเลขเร็ว โดยในรอบคัดเลือกนั้น รูปแบบโจทย์ได้ถูกกำหนดไว้ตายตัวแล้ว คือ

f(n) = sum[i=1..n, sum[j=1..n+i, sum[k=1..n+i+j, (i*j*k) mod (i+j+k)]]]

โดยแต่ละข้อจะใช้จำนวนเต็ม n ต่าง ๆ กันไป (1 <= n <= 300) และการแข่งในรอบนี้จะมีคำถามทั้งหมด Q คำถาม (1 <= Q <= 30) โดยจะให้ตอบค่าของ f(ni) สำหรับแต่ละ i (1 <= i <= Q)

เนื่องจากนายจำมีความสามารถพิเศษทางด้านความจำ เขาจึงอยากจะใช้มันนั้นในรอบคัดเลือกนี้ โดยไม่ต้องเสียเวลาคำนวณในระหว่างการแข่งเลย แต่ก่อนที่เขาจะเข้าแข่งได้นั้น เขาจำเป็นต้องเตรียมคำตอบเอาไว้ก่อน โดยเขาได้ทำนายคำถามเอาไว้แล้ว ดังนั้นเขาจึงอยากให้คุณช่วยเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณคำตอบของแต่ละคำถามในชุดนี้

หมายเหตุ: ค่าคำตอบอาจจะเกินขอบเขตของจำนวนเต็ม 32 บิต (signed int)

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม Q แทนจำนวนคำถาม (1 <= Q <= 30)
ใน Q บรรทัดถัดมา แต่ละบรรทัดระบุจำนวนเต็ม ni (1 <= ni <= 300)

ข้อมูลส่งออก
ทั้งหมด Q บรรทัด โดยบรรทัดที่ i (1 <= i <= Q) ระบุคำตอบ f(ni)

โจทย์โดย: spnautilus

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3
1
25
77
13
1852763
166661371
1
299
38152709698

ความช่วยเหลือ: Hint[1]  Hint[2]  Hint[3]  

กำลังออนไลน์: 17 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)