1012 : Silly Bakery
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
ร้านสั่งทำเค้กแห่งหนึ่งแถวมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับใบสั่งเค้กเฉพาะช่วงที่มีการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกของ สอวน เท่านั้น เจ้าของร้านเค้กนี้จะผลิตเค้กขนาดหนึ่ง ปอนด์ แต่แบ่งขายเป็นห้าแบบคือ เต็มปอนด์ เศษสามส่วนสี่ปอนด์ ครึ่งปอนด์ หนึ่งส่วนสี่ปอนด์ และ หนึ่งส่วนแปดปอนด์ เผอิญว่าเจ้าของร้านเค้กเป็นนักคณิตศาสตร์ที่รักความสวยงามและความอร่อย ดังนั้นเวลาขายเค้กแต่ละครั้งเจ้าของร้านจะไม่ยอมเอาเค้กแบบที่เล็กกว่ามารวมให้ได้ขนาดของเค้กตามที่ลูกค้าต้องการ

สมมุติว่า ถ้าลูกค้าสั่งเค้กขนาดเศษสามส่วนสี่ปอนด์ เจ้าของร้านก็จะไม่นำเค้กขนาดหนึ่งส่วนสี่ปอนด์ให้ลูกค้าไปสามก้อนแต่จะให้เค้กขนาดสามส่วนสี่ปอนด์ที่มีอยู่แก่ลูกค้าเท่านั้น และถ้าไม่มีเค้กขนาดสามส่วนสี่ปอนด์อยู่เลย เจ้าของร้านจะเอาเค้กขนาดเต็มก้อนมาแบ่งแล้วให้ลูกค้าไป โดยเก็บเศษที่เหลือไว้เผื่อให้กับลูกค้าคนอื่นที่อาจต้องการแบบหนึ่งส่วนสี่ปอนด์ หรือไว้เพื่อแบ่งให้ลูกค้าที่ต้องการขนาดหนึ่งส่วนแปดปอนด์

ด้วยความคุ้นเคยของลูกค้า ลูกค้าจะสั่งเค้กเป็นจำนวนเต็ม a b c d e สำหรับก้อนของขนาดเค้กเต็มปอนด์ เศษสามส่วนสี่ปอนด์ ครึ่งปอนด์ หนึ่งส่วนสี่ปอนด์ และ หนึ่งส่วนแปดปอนด์ ตามลำดับ (0≤a,b,c,d,e ≤ 10000) ในวันหนึ่งจะมีรายการสั่งของทั้งหมดจากลูกค้า n ราย เจ้าของร้านจะรับรายการสั่งของวันนี้เพื่อคำนวณว่าจะต้องทำเค้กทั้งหมดกี่ปอนด์เพื่อให้เพียงพอในการส่งของให้ลูกค้าในวันถัดไป

คำสั่ง
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลรายการสั่งเค้กของลูกค้าและคำนวณว่าจะต้องทำเค้กอย่างน้อยที่สุดกี่ปอนด์

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม n (1≤ n ≤10)
ต่อจากนั้น n บรรทัด จะเป็นข้อมูลของลูกค้าคนที่ 1 ถึงคนที่ n โดยแต่ละบรรทัดจะประกอบด้วย จำนวนเต็ม a b c d e (0≤a,b,c,d,e≤10000) โดยแต่ละค่าจะคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง

ข้อมูลส่งออก
มีบรรทัดเดียว ประกอบด้วยจำนวนเต็มหนึ่งค่า ซึ่งเป็นจำนวนของเค้กเต็มปอนด์ที่น้อยที่สุดที่เจ้าของร้านต้องเตรียมให้เพียงพอตามรายการที่ลูกค้าสั่ง

ที่มา: การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3
1 0 1 0 1
0 1 0 1 0
0 1 0 0 0
4
4
0 0 1 0 0
0 0 0 0 1
0 0 1 0 0
0 1 0 0 0
2

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 53 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (7 บอท)