1014 : Filter
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)
หอประชุมแห่งหนึ่งมีหน้าต่างขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง W เมตร สูง H เมตร เนื่องจากฤดูนี้เป็นฤดูร้อน นักศึกษาจึงพยายามลดความร้อนโดยการซื้อผ้าม่านกรองแสงมา n ผืนและนำมาแขวนที่ตำแหน่งต่าง ๆ ในแนวดิ่งเพื่อบังแดด ผ้าม่านที่ซื้อมามีความกว้างแตกต่างกัน แต่ทุกผืนมีความสูงมากกว่าความสูงของหน้าต่าง (สูงกว่า H เมตร) ผ้าม่านแต่ละผืนมีความสามารถในการตัดแสงแดดได้ 50% และหากผ้าม่านซ้อนกันมากกว่าหรือเท่ากับสองชั้นสามารถบังแดดได้ 100% ผ้าม่านสามารถแขวนซ้อนกันบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ และสามารถแขวนซ้อนกันได้มากกว่าหนึ่งผืน

ตัวอย่างของการแขวนผ้าม่านและการบังแดดแสดงดังรูปด้านล่าง ที่มีหน้าต่างกว้าง 7 เมตร สูง 3 เมตร และมีผ้าม่าน 3 ผืน โดยมีสองผืนซ้อนทับกันอยู่คำสั่ง
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลขนาดของหน้าต่างและการแขวนผ้าม่าน จากนั้นคำนวณหาพื้นที่ของหน้าต่างที่ไม่โดนม่านบัง (แสงผ่านได้ 100%) และพื้นที่ที่แสงสามารถส่องผ่านได้ 50% มีหน่วยเป็นตารางเมตร

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรกมีจำนวนเต็มสามจำนวน W H และ n (1≤W≤3000, 1≤H≤10, 1≤ n≤100)
ต่อจากนั้น n บรรทัด จะเป็นข้อมูลผ้าม่านผืนที่ 1 ถึงผืนที่ n โดยแต่ละบรรทัดจะประกอบด้วย จำนวนเต็มสองจำนวน x และ a (0≤ x ≤ W , 1≤ a ≤1000) โดย x แทนตำแหน่งนับจากขอบหน้าต่างด้านซ้ายที่เริ่มแขวนผ้าม่าน และ a แทนความกว้างของผ้าม่าน มีหน่วยเป็นเมตร ผ้าม่านจะบังแดดจากหน้าต่างเริ่มจากขอบด้านซ้าย x เมตรถึง x + a เมตร

ข้อมูลส่งออก
มีบรรทัดเดียว ประกอบด้วยจำนวนเต็มสองค่า ตัวแรกเป็นพื้นที่ของหน้าต่างที่แสงส่องผ่านได้โดยไม่โดนม่านบัง (แสงผ่านได้ 100%) ตัวที่สองเป็นพื้นที่ของหน้าต่างที่แสงส่องผ่านได้ 50%

ที่มา: การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
7 3 3
1 2
5 3
2 2
6 12

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 55 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (7 บอท)