1067 : สนามพลัง (field)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 16 megabyte(s)

                สนามพลังขนาดกว้าง N หน่วย ยาว M หน่วย แบ่งเป็นช่องขนาด 1 x 1 หน่วย ในลักษณะตารางจำนวน N คอลัมน์ M แถว โดยคอลัมน์จะเรียงไปตั้งแต่คอลัมน์ที่ 1 ถึงคอลัมน์ที่ N และในลักษณะเดียวกันแถวจะเริ่มนับตั้งแต่แถวที่ 1 ถึงแถวที่ M

                แต่ละช่องในสนามพลังจะติดเครื่องกำเนิดสนามพลังไว้ เครื่องกำเนิดสนามพลังแต่ละเครื่องจะสร้างแรงผลักไปในทิศทางต่าง ๆ 4 ทิศทาง คือเหนือ (N) ใต้ (S) ตะวันออก (E) และ ตะวันตก (W) ด้านล่างแสดง

ตัวอย่างของสนามพลังขนาด 5 x 4 หน่วย

 

 

 

เมื่อนำลูกบอลไปวางที่ช่องใด ลูกบอลจะถูกผลักไปในช่องถัดไปตามทิศทางของเครื่องกำเนิดสนามพลัง เมื่อถึงช่องถัดไป ลูกบอลก็จะถูกผลักไปในทิศทางของช่องนั้นอีก ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งลูกบอลเคลื่อนที่ออกนอกสนามพลัง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเริ่มวางลูกบอลที่ช่องคอลัมน์ที่ 5 แถวที่ 1 ลูกบอลจะเคลื่อนที่จนกระทั่งทะลุออกไปด้านข้างในทิศตะวันตกดังรูปซ้ายด้านล่าง อย่างไรก็ตาม ถ้าเริ่มวางลูกบอลที่บางตำแหน่ง เช่น ในคอลัมน์ที่ 4 แถวที่ 3 ลูกบอลจะเคลื่อนที่ไม่มีวันจบ

 

 

งานของคุณ

ให้เขียนโปรแกรมรับข้อมูลของสนามพลังและทิศทางของเครื่องกำเนิดสนามพลังแต่ละเครื่อง จากนั้นรับตำแหน่งเริ่มต้นของของลูกบอลแล้วคำนวณว่าลูกบอลจะวิ่งทะลุออกจากสนามในทิศทางใด หรือลูกบอลจะเคลื่อนที่ไม่รู้จบ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มสามจำนวน คือ N M และ K (1N100; 1M100; 1K20) โดยที่ N และ M แทนความกว้างและความยาวของสนาม K แทนจำนวนลูกบอลที่ต้องคำนวณ

อีก M บรรทัด จะระบุข้อมูลของสนามพลัง กล่าวคือในบรรทัดที่ 1 + r สำหรับ 1 r M จะมีจำนวนเต็ม N จำนวน a1, a2, ..., aN แทนทิศทางของเครื่องกำเนิดพลังในแถวที่ r โดยที่ ai จะระบุทิศทางของเครื่องกำเนิดพลังในคอลัมน์ที่ i ทิศทางของเครื่องกำเนิดพลังจะแสดงในตารางด้านล่าง

ค่าของ ai

ทิศ

1

เหนือ (N)

2

ตะวันออก (E)

3

ใต้ (S)

4

ตะวันตก (W)

 

อีก K บรรทัด จะระบุตำแหน่งเริ่มต้นของลูกบอลลูกต่าง ๆ กล่าวคือ ในบรรทัดที่ 1 + M + j สำหรับ 1 j K จะมีจำนวนเต็มสองจำนวน Xj และ Yj (1 Xj N; 1 Yj M) แทนคอลัมน์และแถวเริ่มต้นของลูกบอลลูกที่ j

ข้อมูลส่งออก

มีทั้งสิ้น K บรรทัด ในบรรทัดที่ j สำหรับ 1 j K จะมีผลลัพธ์ของลูกบอลลูกที่ j โดยอาจมีค่าเป็นทิศทางที่ลูกบอลวิ่งออกจากสนามพลัง เป็นตัวอักษร N, E, S, และ W หรือเป็นข้อความ NO ถ้าลูกบอลวิ่งอยู่ในสนามพลังไม่รู้จบ

 

ทีมา: การแข่งขัน YTOPC กุมภาพันธ์ 2552
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
2 2 2
2 2
2 1
1 1
1 2
E
E
5 4 2
3 4 4 4 4
3 3 4 4 3
3 3 1 1 2
4 2 2 1 1
5 1
4 3
W
NO

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 51 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)