1069 : มาซู่ (mazu)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 16 megabyte(s)
    “ถึงแล้ว” นักโบราณคดีบอกคุณ ส่องไฟฉายไปข้างหน้าท่ามกลางหมอก อักษรสลักบนหินเก่า คล้ายอักษรขอมโบราณผสมกับอักษรซิริลลิก อ่านได้ว่า “มาซู่”
    คุณ อ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ ในหมอกขาวมีลูกแก้วกลมลอยเรียงเป็นแถวแนวนอนสุดสายตา ด้วยปัญญาอันปราดเปรื่องคุณนับได้ว่ามีลูกแก้วทั้งหมด N ลูก แต่ละลูกจะส่องแสงเป็นสีสัน คุณบอกได้ว่ามีไม่เกิน 26 สี แต่ละสีแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A-Z
    นัก โบราณคดีรู้ว่า ลูกแก้วเหล่านี้เป็นด่านป้องกันมิให้คนเข้ามาในโบราณสถาน เมื่อกลไกทำงาน ลูกแก้วที่มีสีเดียวกันที่อยู่ติดกันจะระเบิดและสลายไปทั้งคู่  การระเบิดจะเริ่มจากทางด้านซ้ายสุดไปจนขวาสุด และ การระเบิดจะเกิดทีละสองลูกเท่านั้น  เมื่อลูกแก้วสองลูกระเบิด ลูกแก้วที่เหลือทางขวาทั้งหมดจะเลื่อนไปติดลูกแก้วที่อยู่ทางด้านซ้าย  และจะระเบิดต่อไปเรื่อยๆ จนไม่อาจระเบิดต่อได้
    นักโบราณคดีวิเคราะห์จนรู้ว่า ก่อน ที่จะผ่านด่านป้องกันเข้าไปได้ ต้องป้อนคำตอบลงไปในจอศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแห่งตัวเลขว่า หลังจากลูกแก้วเหล่านี้ระเบิดเสร็จสิ้นแล้ว ลำดับของลูกแก้วที่เหลือจะเป็นอย่างไร

งานของคุณ
    เขียนโปรแกรมที่รับข้อมูลลำดับสีของลูกแก้วทั้งหมดเรียงจากซ้ายไปขวา  แล้วคำนวณว่าเมื่อการระเบิดสิ้นสุดลงแล้ว ลำดับของลูกแก้วที่เหลือจากขวาไปซ้ายจะเป็นอย่างไร

ข้อมูลนำเข้า
    บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N (1 ≤ N ≤ 100,000) แทนจำนวนลูกแก้วตอนเริ่มต้น
    อีก N บรรทัดถัดไปจะระบุสีของลูกแก้วตั้งต้นตามลำดับจากซ้ายไปขวา  กล่าวคือ ในบรรทัดที่ i + 1 สำหรับ 1 ≤ i ≤ N จะมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ A-Z อยู่หนึ่งตัวอักษร ระบุสีของลูกแก้วที่อยู่ในตำแหน่งที่ i จากทางซ้ายสุด

ข้อมูลส่งออก
    บรรทัดแรก พิมพ์จำนวนลูกแก้วที่เหลือตอนสุดท้าย ถ้าไม่มีเหลือเลยให้พิมพ์ 0
    บรรทัดที่สอง พิมพ์สตริงแทนลำดับลูกแก้วที่เหลือ จากขวาไปซ้าย ถ้าไม่มีลูกแก้วเหลือเลยให้พิมพ์ empty

ที่มา: การแข่งขัน YTOPC Challenge เมษายน 2552


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5
A
D
D
D
C
3
CDA
4
A
B
B
A
0
empty

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 50 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)