1070 : บูชาด้วยสามเหลี่ยม (triangle)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 8 megabyte(s)
    ในที่สุด พวกคุณก็เข้ามาถึงห้องรูปสามเหลี่ยมด้านใน เพราะคุณสามารถแก้ปริศนาที่ทางเข้าของโบราณสถานมาซู่ได้
    นักโบราณคดีมองไปรอบๆ ด้วยความตื่นเต้น บนผนังมีอักขระโบราณมากมาย ด้วยพจนานุกรมภาษาโบราณของเขา เขาก็เริ่มทำความเข้าใจกับอักขระนั้น หลังจากการพยายามแปลอยู่นาน ก็แปลความได้ว่า
“จงเผากิ่งไม้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งตัวเลข  แต่ระวังอย่าให้ท่านเทพโกรธนะจ๊ะ ^ - ^”
    ด้วยความงุนงงนักโบราณคดีรีบอ่านต่อว่าท่านเทพจะโกรธได้อย่างไร  ที่ผนังอีกด้านระบุเงื่อนไขไว้ดังนี้

“เทพเจ้าตัวเลขทรงโปรดรูปสามเหลี่ยมมาก เมื่อ ได้รับกิ่งไม้จากการบูชาท่านจะนำมาต่อเล่น  เทพเจ้าจะทรงพระกริ้วถึงขีดสุดเมื่อใดก็ตามที่หยิบกิ่งไม้สามกิ่งมา แล้วไม่สามารถต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมได้”
    แม้คุณจะพยายามอธิบายอย่างไรก็ตาม นักโบราณคดีก็ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงไม่มีทางต่อกิ่งไม้ความยาว 1 2 และ 5 หน่วย หรือกระทั่ง 1, 2 และ 3 หน่วยให้เป็นสามเหลี่ยมได้  และยังดื้อรั้นที่จะหากิ่งไม้มาเผาให้ได้
    นักโบราณคดีได้ไปรวบรวมกิ่งไม้มาทั้งหมด   กิ่ง โดยที่แต่ละกิ่งมีความยาวเป็นจำนวนเต็ม และรีบเผากิ่งไม้เหล่านั้นโดยไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งนั้น     ด้วยความตระหนก คุณจึงรีบเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณว่าเทพเจ้าจะทรงกริ้วถึงขีดสุดหรือไม่

งานของคุณ

    เขียนโปรแกรมรับ ความยาวของกิ่งไม้ทุกกิ่งที่เผาไป แล้วคำนวณว่า ในเซตของกิ่งไม้ที่เผาไปนั้น มีกิ่งไม้สามกิ่งที่ไม่สามารถนำมาต่อเป็นสามเหลี่ยมได้หรือไม่

ข้อมูลนำเข้า

    บรรทัดแรกมีจำนวนเต็มบวก N (1 ≤ N ≤ 100,000)
    อีก N บรรทัดถัดไป มีจำนวนเต็มบรรทัดละหนึ่งจำนวน ระบุความยาวของกิ่งไม้แต่ละกิ่ง เป็นจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 100,000

ข้อมูลส่งออก

    มีบรรทัดเดียว  ถ้ามีกิ่งไม้สามกิ่งจากเซตของกิ่งไม้ที่ไม่สามารถสร้างสามเหลี่ยมได้ ให้พิมพ์ yes ถ้าไม่มีให้พิมพ์ no

ที่มา: การแข่งขัน YTOPC Challenge เมษายน 2552


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5
2
3
2
5
2
yes
5
3
5
4
4
3
no

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 42 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (6 บอท)