1081 : ระเบิดบล็อก (blowblock)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
 ในที่สุดคุณก็กลับสู่คฤหาสน์ด้วยท่อนไม้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะนำมาได้ งานต่อไปคือการนำท่อนไม้เหล่านี้ไปเผาเป็นเชื้อเพลิง เนื่องด้วยคฤหาสน์นี้ใช้ระบบเตาผิงยุคใหม่ เตาผิงทุกเตาจะใช้พลังงานจากเครื่องเผาผลาญไม้ที่จุดศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวในการจุดไฟให้ความอบอุ่น
 เครื่องเผาพลาญไม้มีความกว้าง N หน่วย สูง N หน่วย (โดยที่ทั้ง N เป็นจำนวนคู่) บรรจุท่อนไม้ที่คุณหามาได้ หั่นละเอียดขนาด 1×1 หน่วยไว้เต็มถัง โดยที่ไม้แต่ละท่อนอาจมีมวลไม่เท่ากัน  เราต้องการนำท่อนไม้เหล่านี้ไปเผาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้พลังงานให้ได้มากที่สุด เรายังสามารถสลับท่อนไม้สามท่อนที่อยู่ติดกันในแนวเดียวกัน จากลำดับ A-B-C เป็นลำดับ C-B-A ได้ดังนี้
 

 นอกจากนี้เรายังสามารถเผาท่อนไม้เพื่อให้เชื้อเพลิงแต่ละครั้งจะเผาท่อนไม้ที่อยู่ติดกัน 4 ท่อนในรูปของ 2×2 หน่วยดังรูป
 
จากรูปการเผาท่อนไม้สี่ท่อนครั้งแรก ทำให้ได้พลังงาน 2×1×1×3=6 หน่วย
 เมื่อทำการเผาท่อนไม้ 4 ท่อนดังกล่าวแล้ว ท่อนไม้ที่ถูกเผาทั้งหมดจะหายไปกลายเป็นเพียงผงเถ้าถ่าน พลังงานที่เกิดจากการเผาท่อนไม้ดังกล่าวเท่ากับผลคูณของมวลของท่อนไม้ทั้งสี่  หลังจากนั้นท่อนไม้ที่เหลือที่อยู่ข้างบนจะตกลงมาอยู่บนท่อนไม้ข้างล่างแทน  ในการเผาท่อนไม้เพื่อให้ได้พลังงานนี้ คุณสามารถเลือกที่สลับท่อนไม้สลับกับการเผาท่อนไม้ได้
 คุณต้องการที่จะทราบว่า จะสามารถเผาท่อนไม้ให้ได้พลังงานรวมมากที่สุดโดยใช้การเผาท่อนไม้และการสลับท่อนไม้ในรูปแบบที่กำหนดให้ได้มากที่สุดเท่าไหร่ เพราะถ้าหากพลังงานน้อยเกินไปจะทำให้เตาผิงดับกลางงานเลี้ยง งานเลี้ยงนี้คงจบไม่สวยแน่
งานของคุณ
 เขียนโปรแกรมที่รับข้อมูลของท่อนไม้แต่ละท่อนในเครื่องเผาผลาญไม้ แล้วหาว่าจะสามารถเผาท่อนไม้ให้ได้พลังงานรวมมากที่สุดเท่าใด
ข้อมูลนำเข้า
 บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N (2≤N≤500) บอกขนาดความกว้างและความสูงของถังตามลำดับ
 อีก N บรรทัดถัดมามีจำนวนเต็มบรรทัดละ N จำนวน ระบุมวลของท่อนไม้แต่ละท่อนในเครื่องเผาพลาญไม้ โดยที่จำนวนเต็มลำดับที่ j ของข้อมูลนำเข้าบรรทัดที่ i+1 ระบุมวลของท่อนไม้ที่อยู่ในแถวที่ i (นับจากบน) คอลัมน์ที่ j โดยมวลของท่อนไม้แต่ละท่อนเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีหลักเดียว (1-9)
ข้อมูลส่งออก
 มีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวนบอกพลังงานที่มากที่สุดที่สามารถทำได้จากการเผาท่อนไม้ด้วยเงื่อนไขที่กำหนดไว้

โจทย์โดย: สุธี เรืองวิเศษ
ที่มา: TOI.CPP:02-2009
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4
1 1 2 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 3 1 1
9

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 49 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)