1084 : ลุ้นตอบปัญหา (riddle)
Problem type : Batch
Time limit : 0.3 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
        ด้วยการลงทุนอย่างชาญฉลาด คุณก็สามารถหางบประมาณได้พอที่จะจ่ายค่าเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าของฝาก ในออกเดินทางสำรวจโบราณสถานได้ หลังจากคุณใช้เงินไปเกือบทั้งหมดในการเลือกซื้อของฝากอยู่นาน ในที่สุด คุณก็ยืนอยู่หน้าโบราณสถานแห่งหนึ่ง... คุณสังเกตเห็นอักขระโบราณที่สลักอยู่บนประตูทางเข้า

        “เทพธิดาตัวเลขทรงโปรดจำนวนเต็มมาก ท่านไม่อยากให้คนที่ไม่รักจำนวนเต็มเข้ามาในโบราณสถานแห่งนี้ ข้างล่างหินก้อนนี้จะมีตัวเลขอยู่สามจำนวน คือ x, y และ k สำหรับทุก x<=a<=y ให้หาผลบวกของจำนวนเลข 0 ที่ต่อท้าย a! แล้วตอบเศษจากการเอาผลบวกนั้นมาหารด้วย k อย่าลืมลุ้นตอนตอบคำถามท่านเทพธิดานะจ๊ะ ^ - ^”

        คุณรู้สึกว่าคุณได้เห็นข้อความทำนองนี้เป็นครั้งที่สามแล้ว แต่นั่นไม่สำคัญ ที่สำคัญคือ คุณต้องเข้าไปในโบราณสถานให้ได้ต่างหาก คุณรู้ว่า n! มีค่าเท่ากับ n x (n-1) x (n-2) x … x 1 ดังนั้น คุณคิดว่า คุณต้องแก้ไขปริศนานี้ได้อย่างแน่นอน คุณยกหินก้อนนั้นขึ้นมา และพบตัวเลขสามตัว...

งานของคุณ
        จงเขียนโปรแกรมรับค่า x, y และ k จากนั้น แสดงผลบวกจำนวน 0 ที่ต่อท้าย a! สำหรับทุกจำนวนเต็ม a ที่ x<=a<=y

ข้อมูลนำเข้า

        มีบรรทัดเดียว ประกอบไปด้วยจำนวนเต็มบวกสามตัว x, y และ k โดย
        y-x <= 5,000,000
        y <= 2,000,000,000
        x >= 1 และ
        1 <= k <= 1,000,000,000

ข้อมูลส่งออก

        มีบรรทัดเดียว แสดงเศษจากการหาร ผลบวกของจำนวน 0 ที่ต่อท้าย a! สำหรับทุกจำนวนเต็ม a ที่ x<=a<=y ด้วย k

โจทย์โดย: ภัทร สุขประเสริฐ
ที่มา: TOI.CPP:03-2009
ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
1 5 2 1

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 42 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (6 บอท)