1086 : ไดอารี่ (diary)
Problem type : Batch
Time limit : 0.2 second(s)
Memory limit : 16 megabyte(s)
      ในที่สุด คุณก็ได้มันมา! สิ่งที่คุณตามหามานาน... ไดอารี่ ของเพื่อนของคุณ

      แต่เพื่อนของคุณรู้แล้ว ว่าไดอารี่ของเขากำลังตกอยู่ในอันตราย เขากำลังวิ่งมาหาคุณด้วยความเร็วหนึ่งหน่วยต่อวินาที คุณยืนห่างจากเพื่อน K หน่วย ดังนั้น คุณมีเวลาอ่านมันเพียง K หน่วยเท่านั้น

      การพลิกคร่าวๆ ทำให้คุณรู้ว่า เพื่อนของคุณได้เขียนไดอารี่ทั้งหมด N วัน จำนวนหน้าที่เพื่อนของคุณเขียนในแต่ละวันอาจไม่เท่ากัน สมองของคุณบอกคุณทันทีว่า สำหรับแต่ละวัน เพื่อนของคุณเขียนลงไปกี่หน้า โดยการเขียนของวันเดียวกันจะต่อเนื่องกัน และไม่มีหน้าไหนเว้นว่าง

      คุณใช้เวลาอ่านไดอารี่หนึ่งหน้าต่อวินาที คุณกำลังรีบ ดังนั้น คุณอยากอ่านไดอารี่ K หน้านี้ ให้มาจากหลายวันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

      สมมติว่าคุณเริ่มอ่านที่หน้าที่ M เนื่องจากมือของคุณพลิกกระดาษได้ทีละ A หน้า คุณตัดสินใจว่าคุณจะอ่านหน้าที่ M,M+A,M+2A,… ,M+(K-1)A  เป็นจำนวน K หน้าพอดี ถามว่า คุณควรเริ่มอ่านที่หน้าใด จึงจะทำให้ได้อ่านไดอารี่จากหลายวันมากที่สุด และการอ่านจากหน้านั้น ทำให้คุณได้อ่านบันทึกจากกี่วัน กำหนดว่าคุณต้องใช้เวลาให้ครบ K วินาทีในการอ่านไดอารี่

งานของคุณ

      เขียนโปรแกรมรับรายละเอียดการเขียนไดอารี่ของเพื่อนของคุณ จำนวนกระดาษที่คุณพลิกในแต่ละครั้ง และตอบว่า คุณจะเริ่มอ่านที่หน้าใด

ข้อมูลนำเข้า

      บรรทัดแรกมีจำนวนเต็มสามตัว คือ N, K และ A (N≤100, K≤100, A≤100)
      อีก N บรรทัดถัดมา มีจำนวนเต็มบรรทัดละหนึ่งตัว แต่ละตัวมีค่าไม่เกิน 100 บอกว่า ไดอารี่ของแต่ละวัน บันทึกไว้กี่หน้า
      รับประกันว่าในทุกชุดข้อมูลทดสอบ จะสามารถอ่านได้อย่างน้อย K หน้าเสมอ เมื่อเริ่มอ่านจากหน้าแรก

ข้อมูลส่งออก

      มีบรรทัดเดียว มีจำนวนเต็มสองจำนวน บอกว่า คุณเริ่มอ่านที่หน้าใด และ คุณได้อ่านบันทึกจากกี่วัน    ถ้ามีหลายคำตอบที่อ่านได้จำนวนวันเท่ากัน ให้พิมพ์คำตอบที่เริ่มอ่านหน้าที่เลขน้อยที่สุดที่ได้จำนวนวันมากที่สุด

อธิบายข้อมูลน้ำเข้าและส่งออก

      หน้าที่ 1-12 เป็นของวันแรก หน้าที่ 13-15 เป็นของวันที่สอง หน้าที่ 16 เป็นของวันที่สาม และหน้าที่ 17-21 เป็นของวันที่สี่ การเริ่มอ่านจากหน้าที่ 12 จะทำให้คุณได้อ่านหน้า 12, 14, 16 และ 18 ซึ่งทำให้คุณได้อ่านไดอารี่จากครบทั้งสี่วัน

โจทย์โดย: ทักษพร กิตติอัครเสถียร
ที่มา: TOI.C:04-2009


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
4 4 2
12
3
1
5
12 4

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 45 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (6 บอท)