1095 : ROT
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

Damir ชอบการหมุนและตอนนี้เขากำลังหมุนตารางของตัวอักษรต่าง ๆ    เขาเขียนตารางขนาด RxC ลงบนแผ่นกระดาษ    นอกจากนี้เขาได้เลือกขนาดของมุม (K) ซึ่งมีขนาดเป็นจำนวนเท่าของมุม 45 องศาและต้องการที่จะหมุนตารางตามขนาดของมุมนั้นตามเข็มนาฬิกาด้วย งานนี้ค่อนข้างยากสำหรับ Damir ดังนั้น เรามาช่วยเขาทำให้สำเร็จกันเถอะ

ข้อมูลนำเข้า

ในบรรทัดแรกประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 2 ค่า คือ R (1 ≤ R ≤ 10 ) และ C (1 ≤ C ≤ 10)  ซึ่งเป็นจำนวนแถวและคอลัมน์ในตารางของ Damir คั่นกันด้วยช่องว่าง
ใน R แถวถัดไป ในแต่ละแถวคือหนึ่งแถวในตารางของ Damir ซึ่งเป็นสตริงในรูปแบบตัวพิมพ์เล็ก C ตัว
ในบรรทัดสุดท้าย ประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม K ซึ่งมีขนาดเป็นจำนวนเท่าของมุม 45 องศา   ทั้งนี้ ต้องอยู่ในช่วง 0 ถึง 360 องศาเท่านั้น

ข้อมูลส่งออก

ให้แสดงผลตารางของ Damir ที่ถูกหมุนไป K องศา ตามเข็มนาฬิกา ดังเช่นที่ยกตัวอย่างให้ดู โดยข้อมูลส่งออกจะต้องเป็นจำนวนแถวที่น้อยสุดที่จำเป็นต้องใช้ บางแถวอาจขึ้นต้นด้วยช่องว่างได้ แต่จะต้องไม่มีแถวใด ๆ ลงท้ายด้วยช่องว่าง

ที่มา: COCI 2008/2009, Contest #4 – January 17, 2009


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 5
damir
marko
darko
45
  d
 m a
d a m
 a r i
  r k r
   k o
    o
3 5
damir
marko
darko
90
dmd
aaa
rrm
kki
oor
5 5
abcde
bcdef
cdefg
defgh
efghi
315
    e
   d f
  c e g
 b d f h
a c e g i
 b d f h
  c e g
   d f
    e

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 49 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)