1100 : รหัสนักเรียน (Codes)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง นักเรียนแต่ละคนที่มีเลขประจำตัวนักเรียนคนละเลข ซึ่งเลขประจำตัวนักเรียนจะมีคุณสมบัติดังนี้

            - ประกอบด้วยเลขโดดตั้งแต่ 0 ถึง 9 จำนวน 3 หลักพอดี (สามารถมี 0 นำหน้าได้)

            - นักเรียนบางคู่อาจมีเลขประจำตัวซ้ำกันได้

            - เราจะเรียกคู่ของเลขประจำตัวบางคู่ว่า “คู่พิเศษ” ก็ต่อเมื่อ มีบางหลักของเลขประจำตัว (หลักหน่วย หลักสิบ หรือหลักร้อย) มีเลขโดดที่เหมือนกัน (กล่าวสั้นๆได้ว่า หลักตรงกันเลขตรงกันอย่างน้อย 1 จุด)
                        ตัวอย่างของคู่เลขประจำตัวคู่พิเศษ
123 และ 145                  674 และ 374                  071 และ 981                  007 และ 007                  000 และ 190

ปัญหา

กำหนดนักเรียนจำนวน n คน จงหาจำนวนของ คู่นักเรียน ที่มีเลขประจำตัวเป็น คู่พิเศษ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนนับ n แทนจำนวนของนักเรียน ( 1 < n < 100 000)

บรรทัดถัดมา n บรรทัดเป็นข้อมูลเลขประจำตัวของนักเรียนแต่ละคนซึ่งแต่ละบรรทัดจะประกอบด้วยเลขโดด 3 หลัก

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกและบรรทัดเดียวระบุจำนวนคู่ของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวเป็นคู่พิเศษ

            Note คำตอบอาจมีค่ามากเกินว่าที่ int จะรองรับได้ คุณควรใช้ long long ในการเก็บค่าคำตอบ

หมายเหตุ

          10% ของชุดทดสอบทั้งหมด n < 10
            40% ของชุดทดสอบทั้งหมด n < 5000
            100% ของชุดทดสอบทั้งหมด n < 100 000


โจทย์โดย : สรวิทย์  สุริยกาญจน์ ( PS.int )

ที่มา : ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5
235
236
136
004
174
5
5
123
123
123
625
175
10

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 45 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)