1105 : รถ (Cars)
Problem type : Batch
Time limit : 0.4 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

            คุณเป็นเจ้าของสนามแข่งรถแห่งหนึ่งซึ่งกำลังจัดแข่งขันรถแข่งชิงแชมป์จังหวัด โดยในการแข่งขันครั้งนี้มีรถเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น n คัน และจะขับรถแข่งไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะพอใจ (เอาเป็นว่านานมากๆๆๆๆๆๆ)

            ข้อสังเกตที่สำคัญคือ รถแต่ละคันจะมีค่าของความเร็วเฉพาะตัวอยู่ซึ่งจะมีค่าไม่ซ้ำกันเสมอ

            ปัญหาของการจัดแข่งรถที่สำคัญมากที่สุดคือ รถชน เนื่องจากรถแข่งที่นำมาแข่งขันกันนั้นจะขับด้วยความเร็วเฉพาะตัวของมันโดยตลอด (ไม่มีการเบรกหรือการชะลอ) แต่คุณก็ได้คิดวิธีการอันชาญฉลาดขึ้น นั่นคือการให้รถแต่ละคันนั้นออกตัวที่เวลาที่แตกต่างกัน กล่าวคือคุณจะระบุหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง n ไว้ที่รถแต่ละคัน (โดยไม่ซ้ำกัน) และอนุญาติให้รถออกจากจุดเริ่มต้นตามหมายเลข หมายเลข 1 ออกเป็นคันแรก และหมายเลข n ออกเป็นคันสุดท้าย ซึ่งคุณพบว่าจะมีรูปแบบการจัดการออกตัวของรถอยู่ 1 รูปแบบเสมอ ที่จะไม่มีทางเกิด รถชน ได้อย่างแน่นอน

ปัญหา

กำหนดค่าความเร็วของรถแต่ละคัน จงแสดงค่าของความเร็วของรถที่ถูกระบุเป็นหมายเลข k (นั่นคือออกจากจุดเริ่มต้นเป็นลำดับที่ k)

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนนับ n และ k แทนจำนวนของรถที่เข้าร่วมแข่ง และหมายเลขของรถที่คุณต้องการทราบความเร็ว ( 2 < n < 1 000 000 , 1 < k < n )

ถัดมาอีก n บรรทัดแสดงค่าความเร็วของรถแต่ละคัน โดยจะเป็นจำนวนนับค่าระหว่าง 1 ถึง 2000000 (รวม 1 และ 2000000) และจะไม่ซ้ำกัน

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกและบรรทัดเดียวแสดงค่าของความเร็วของรถที่ถูกระบุเป็นหมายเลข k (นั่นคือออกจากจุดเริ่มต้นเป็นลำดับที่ k)

            Note กรุณาศึกษา Time Limit และ Memory Limit ของโจทย์ข้อนี้อย่างละเอียด

หมายเหตุ

          10% ของชุดทดสอบทั้งหมด n < 10
            30% ของชุดทดสอบทั้งหมด n < 5000
            80% ของชุดทดสอบทั้งหมด n < 300 000
            100% ของชุดทดสอบทั้งหมด n < 1000 000

โจทย์โดย : สรวิทย์  สุริยกาญจน์ ( PS.int )

ที่มา : ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5 4
7
1
8
3
2
2
5 1
7
1
8
3
2
8

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 42 ผู้เยี่ยมชมและ 1 สมาชิก (7 บอท)