1120 : ตัวหาร (divisor)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

พิจารณาจำนวนเต็มบวก X ใดๆ เราจะเรียก Y ว่าเป็นตัวหารบวกของ X เมื่อ Y เป็นจำนวนเต็มบวก และ X หารด้วย Y ลงตัว

ตัวอย่างเช่น 6 มีตัวหารบวกทั้งหมด 4 ตัว คือ 1, 2, 3 และ 6 ในขณะที่ 16 มีตัวหารบวกทั้งหมด 5 ตัว คือ 1, 2, 4, 8 และ 16

งานของคุณ
จงเขียนโปรแกรมเพื่อตอบคำถามทั้งหมด Q คำถามว่า ในบรรดาจำนวนเต็มบวกทั้งหมดตั้งแต่ X ถึง Y มีกี่จำนวนที่มีตัวหารบวกอยู่ D ตัวพอดี

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม Q (2 ≤ Q ≤ 100) แทนจำนวนคำถามทั้งหมด

อีก Q บรรทัดต่อมา ในบรรทัดที่ i+1 (1 ≤ i ≤ Q) จะระบุจำนวนเต็ม X, Y และ D 
(1 ≤ X ≤ Y ≤ 1,000,000; 1 ≤ D ≤ 500) แสดงถึงคำถามที่ i

ข้อมูลส่งออก
มีทั้งหมด Q บรรทัด โดยในบรรทัดที่ i (1 ≤ i ≤ Q) แสดงคำตอบของคำถามที่ i

การให้คะแนน
25% ของข้อมูลทดสอบ จะมี 1 ≤ X ≤ Y ≤ 1,000 ในทุกคำถาม
50% ของข้อมูลทดสอบ จะมี 1 ≤ X ≤ Y ≤ 10,000 ในทุกคำถาม
75% ของข้อมูลทดสอบ จะมี 1 ≤ X ≤ Y ≤ 100,000 ในทุกคำถาม

ที่มา
การแข่งขัน IOI Thailand League เดือนมิถุนายน 2553
โจทย์โดย: สุธี เรืองวิเศษ


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3
5 17 2
1 10 1
4 9 4
5
1
2
4
1 100 2
20 50 6
15 45 7
15 45 8
25
6
0
4

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 49 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (2 บอท)