1127 : หมายเลข (number)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

คุณได้ทำเสื้อทีมฟุตบอลทีมโปรดของคุณขึ้นมาสำหรับใส่ไปเชียร์ฟุตบอลโลกที่ประเทศแอฟริกาใต้ และเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ คุณต้องการให้หมายเลขด้านหลังของเสื้อเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตาม ในการปักหมายเลขบนเสื้อ ทางร้านจะคิดค่าปักตามเลขโดดต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ ซึ่งเลขโดดแต่ละตัวจะมีราคาค่าปักที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ ทางร้านยังรับปักเลขโดดเฉพาะเลข 1 ถึง 9 เท่านั้น (ไม่มีเลขศูนย์)

งานของคุณ
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนเงินที่คุณมี และราคาค่าปักเลขโดดแต่ละตัว แล้วคำนวณหาหมายเลขที่มีค่ามากที่สุดที่คุณสามารถปักบนเสื้อได้

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม N (1 ≤ N ≤ 10,000,000) แทนจำนวนเงินที่คุณมี

อีก 9 บรรทัดต่อมา ในบรรทัดที่ i+1 (1 ≤ i ≤ 9) ระบุจำนวนเต็ม Ci (1 ≤ Ci ≤ N) แทนราคาค่าปักเลขโดด i

ข้อมูลส่งออก
มีบรรทัดเดียว แสดงหมายเลขที่มีค่ามากที่สุดที่คุณสามารถสร้างได้ รับประกันว่าหมายเลขดังกล่าวจะมีค่าไม่เกิน 10100

การให้คะแนน
20% ของข้อมูลทดสอบ หมายเลขที่มีค่ามากที่สุดที่สามารถสร้างได้จะมีค่าไม่เกิน 1,000,000

ที่มา
การแข่งขัน IOI Thailand League เดือนกรกฏาคม 2553
โจทย์โดย: สุธี เรืองวิเศษ


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
44
9
10
12
40
40
40
40
40
40
3322
5555
900
1000
900
920
920
1200
1100
1200
1500
555555

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 49 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (3 บอท)