1129 : เกมนับเลข (counting)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)
ณ โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง มีนักเรียนอยู่ทั้งหมด N คน แต่ละคนจะมีหมายเลขประจำตัวตั้งแต่ 1, 2, 3 เรียงไปเรื่อยๆ จนถึง N

วันหนึ่ง คุณครูให้นักเรียนทั้งหมดมานั่งล้อมวงเพื่อเล่นเกมนับเลข นักเรียนจะนั่งล้อมวงโดยเรียงตามลำดับหมายเลขคือ 1, 2, 3 เรียงไปเรื่อยๆ จนถึง N โดยนักเรียนหมายเลข N จะนั่งติดกับนักเรียนหมายเลข 1 เกมนับเลขเริ่มจากนักเรียนหมายเลข 1 จะนับ 1 จากนั้นนักเรียนคนถัดไปคือหมายเลข 2 ก็จะนับ 2 จากนั้นนักเรียนคนถัดไปอีกคือหมายเลข 3 ก็จะนับ 3 เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งนับถึง K นักเรียนคนที่นับ K จะต้องเดินออกจากห้องเรียนไป จากนั้นนักเรียนคนถัดไปก็จะเริ่มนับจาก 1 ใหม่ แล้วนักเรียนคนถัดไปอีกก็จะนับ 2, 3, 4 เรียงไปเรื่อยๆ จนถึงคนที่นับ K ก็จะต้องเดินออกจากห้องเรียน เกมจะดำเนินเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนในที่สุดจะเหลือนักเรียนอยู่ในห้องเรียนเพียงคนเดียว นักเรียนคนนั้นก็จะเดินออกจากห้องเรียนเป็นคนสุดท้าย

งานของคุณ
จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับจำนวนเต็ม N และ K แล้วคำนวณหมายเลขของนักเรียนแต่ละคนที่เดินออกจากห้องเรียน เรียงไปตามลำดับเวลา

ข้อมูลนำเข้า
มีบรรทัดเดียว ระบุจำนวนเต็ม N และ K (3 ≤ N ≤ 5,000; 1 ≤ K ≤ 1,000,000)

ข้อมูลส่งออก
มีทั้งหมด N บรรทัด แต่ละบรรทัดแสดงหมายเลขประจำตัวของนักเรียนที่เดินออกจากห้องเรียน โดยเรียงไปตามลำดับเวลา

การให้คะแนน
30% ของข้อมูลทดสอบ จะมี K ≤ 1,000

ที่มา
การแข่งขัน IOI Thailand League เดือนสิงหาคม 2553
โจทย์โดย: สุธี เรืองวิเศษ

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5 3 3
1
5
2
4
8 15 7
8
3
2
6
5
1
4

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 49 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (2 บอท)