1149 : บีคุงบันคุง (2Bk)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

                ณ โปรแกรมมิ่งดอทไอเอ็นดอททีเอช มีเด็กชายสองคน ชื่อว่า "บีคุง" และ "บันคุง" ทั้งคู่รักกันมากและต้องการที่จะทดสอบความรักที่มีให้กัน พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเล่นเกมแห่งความรัก เกมแห่งความรักนี้ บีคุงและบันคุงจะต้องถูกส่งเข้าไปในกระดานหมากรุกขนาด N x N

                เริ่มต้น บีคุงกับบันคุงจะยืนอยู่คนละตำแหน่งกัน ทั้งคู่จะต้องพยายามเดินไปบนช่องของกระดานหมากรุก โดยจะเดินได้แค่ช่องบน ล่าง ซ้าย ขวา ของช่องที่อยู่ปัจจุบันเท่านั้น หากทั้งคู่สามารถเดินไปหากันได้ เกมจะจบลง

                แต่เกมทุกเกมก็ย่อมมีอุปสรรค ในแต่ละช่องของกระดานหมากรุก ยกเว้นช่องที่บีคุงกับบันคุงอยู่ในตอนเริ่มต้น จะมี "เด็กสาวอยู่ช่องละหนึ่งคน เด็กสาวแต่ละคนจะมี "ค่าเสน่ห์แตกต่างกัน เนื่องจากบีคุงและบันคุงก็ยังเป็น "ผู้ชาย" พวกเขาจึงอาจเผลอหลงรักเด็กสาวกลางทางได้ การเดินผ่านเด็กสาวที่มีเสน่ห์มากๆ จึงไม่ดีต่อการพิสูจน์ความรักของเขาทั้งสอง

                บีคุงและบันคุงต้องการทราบว่า ค่าเสน่ห์ของเด็กสาวที่มากที่สุดที่เขาทั้งสองจะต้องทนระหว่างการเดินทางมา พบกันมีค่าได้น้อยที่สุดเป็นเท่าใด

 

ข้อมูลนำเข้า

                บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็ม N (1 <  N < 1000) แทนขนาดของตารางหมากรุก

                อีก N บรรทัดถัดมา ในบรรทัดที่ i + 1 สำหรับ 1 < i < N ระบุจำนวนเต็ม N จำนวนคั่นด้วยช่องว่างหนึ่งช่อง ในจำนวนที่ j สำหรับ 1 < j < N จะแทนค่าเสน่ห์ของผู้หญิงที่อยู่ในแถวที่ i คอลัมน์ที่ j โดยที่ค่าเสนห์นี้มีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกที่ไม่เกินหนึ่งล้าน (ในช่องที่บีคุงและบันคุงอยู่จะมีค่าเสน่ห์เป็น 0)

 

ข้อมูลส่งออก

                แสดง ผลจำนวนเต็มเพียงจำนวนเดียวออกทางหน้า จอ เป็นค่าเสน่ห์ของเด็กสาวที่มากที่สุดที่เขาทั้งสองจะต้องทนระหว่างการเดิน ทางมาพบกันที่มีค่าน้อยที่สุด

โจทย์โดย : จิรายุ ชิว ชิว ( Fur )
นักแสดง : https://www.facebook.com/BkungUsbGod และ https://www.facebook.com/profile.php?id=100001255970791
ที่มา : ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3
10 100 10
0 10 100
12 5 0
10
5
1 1 1 0 1
3 1 1 1 1
0 3 4 3 2
1 1 1 4 1
1 4 2 2 2
2

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 40 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (4 บอท)