1151 : ต้นไม้ (Tree)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

                คุณต้องการที่จะมองต้นไม้จากจุดหนึ่ง โดยต้นไม้จะเรียงอยู่บนเส้นจำนวน โดยจะมีต้นไม้ N ต้น ต้นที่ i จะตั้งอยู่ที่พิกัด i บนเส้นจำนวน และมีความสูง Hi

                คุณยืนอยู่ที่จุดพิกัด 0 และต้องการที่จะมองไปยังต้นไม่เหล่า โดยคุณมีข้อจำกัดที่ว่า คุณจะสามารถมองเห็นต้นไม้ต้นที่ j ได้หาก สำหรับทุก i < j แล้วจะมีค่า Hi < Hj กล่าวคือต้นไม้ต้นนั้นไม่ถูกบังด้วยต้นก่อนหน้า

                คุณต้องการจะเห็นจำนวนต้นไม้มากที่สุด โชคดีที่คุณมีขวานวิเศษที่สามารถตัดต้นไม้ออกไปกี่ต้นก็ได้

                กำหนดความสูงของต้นไม้แต่ละต้น จงหาว่าหากคุณตัดต้นไม้อย่างดีที่สุดแล้ว เมื่อคุณยืนอยู่ที่จุดพิกัด 0 คุณจะมองเห็นต้นไม้กี่ต้น

 

                ข้อมูลนำเข้า

บรรรทัดแรก : จำนวนนับ N แทนจำนวนต้นไม้ ( 1 < N < 200 000 )
บรรทัดถัดมา : จำนวนนับ N จำนวน แทนความสูงของต้นไม้แต่ละต้น เรียงตามลำดับจากซ้ายไปขวาบนเส้นจำนวน ( 1 < Hi < 1 000 000 )

               

                ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกและบรรทัดเดียว แสดงจำนวนต้นไม้กี่คุณจะเห็นมากที่สุดหากคุณตัดต้นไม้อย่างดี


โจทย์โดย : Programming.in.th (PS.int)ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
6
5 6 3 4 4 5 
3
5
4 1 4 1 1 
2

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 47 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (3 บอท)