1153 : โกงเงินค่าอาหาร (Thief)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)

                คุณเปิดร้านอาหารร่วมกันคู่เกย์ของคุณ ทำให้ทั้งร้านอาหารมีพนักงานอยู่เพียงสองคนคือคุณและเขา

                ในแต่ละวัน จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการร้านอาหารของคุณทั้งสิ้น N คน โชคร้ายที่คนเหล่านั้นมักจะโกงเงินค่าอาหารของร้านคุณอยู่เสมอ ทำให้คุณต้องตัดสินใจว่าเมื่อลูกค้าออกจากร้านอาหารไปแล้วคุณ (หรือคู่เกย์ของคุณ) จะวิ่งไล่ตามเก็บค่าอาหารที่พวกเขาโกงหรือไม่ ซึ่งลูกค้าคนที่ i จะโกงเงินค่าอาหาร Vi บาท ออกจากร้านอาหารที่เวลา Pi และหากคุณ (หรือคู่เกย์ของคุณ) ออกไปตามเก็บค่าอาหารที่เขาโกงคุณจะกลับมาที่ร้านที่เวลา Ki  (และจะพร้อมจับลูกค้าที่ออกจากร้านอาหารที่เวลานั้น)

                ได้รับรายการของคนที่จะมาร้านอาหารของคุณในวันนี้ จงหาจำนวนเงินมากที่สุดที่คุณ (และคู่เกย์ของคุณ) จะสามารถเก็บค่าอาหารคืนมาได้

                Note : ร้านของคุณมีพนักงานสองคนทำให้พวกคุณสามารถออกไปตามจับลูกค้าได้สองคนในเวลาเดียวกัน

               

                ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก : จำนวนเต็ม N แทนจำนวนลูกค้า ( 1 < N < 1000 )
ถัดมา N บรรทัด แต่ละบรรทัดประกอบด้วย จำนวนเต็ม Pi Ki Vi แทนเวลาการออกจากร้าน เวลาที่คุณกลับมาหากไล่จับลูกค้า และจำนวนเงินที่เขาโกงไป ( 1 < Pi < Ki < 1000 , 1 < Vi < 10000 )

               

                ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกบรรทัดเดียวระบุจำนวนเงินที่คุณสามารถทวงคืนมาได้มากที่สุด


โจทย์โดย : สรวิทย์  สุริยกาญจน์ ( PS.int )

ที่มา : ศูนย์ สอวน. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5
2 5 6520
2 3 7573
3 4 7127
3 4 6662
4 5 8976
30338
5
1 3 4782
1 2 783
2 4 3645
2 4 777
1 4 7665
12447

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 46 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (2 บอท)