1165 : จำนวนตัวหารร่วม
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 32 megabyte(s)

                ให้จำนวนเต็ม N จำนวน จำนวนเต็ม D เป็น ตัวหารร่วม ของจำนวนเต็มเหล่านี้ ถ้า D หารจำนวนเต็มทุกตัวลงตัว ให้กาจำนวนของจำนวนเต็มบวกที่เป็นตัวหารร่วมของจำนวนเต็ม N นี้

งานของคุณ

                เขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม N จำนวน จากนั้นคำนวณจำนวนของจำนวนเต็มบวกที่เป็นตัวหารร่วมของจำนวนทั้ง N ตัวนี้

ข้อมูลนำเข้า

                บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็ม N ( 1 < N < 11 ) จากนั้นอีก N บรรทัดระบุจำนวนเต็มบวก N จำนวนแต่ละจำนวนมีค่าไม่เกิน หนึ่งล้านล้าน

ข้อมูลส่งออก

                มีหนึ่งบรรทัด คือจำนวนเต็มแทนจำนวนตัวหารร่วมทั้งหมด

การให้คะแนน

                20% ของข้อมูลทดสอบ ข้อมูลนำเข้าทุกตัวเลขมีค่าไม่เกิน หนึ่งล้าน

 

ที่มา : IOI Thailand League 2010 เดือนมีนาคม


ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก

14688 
11232 
24 

250047000 
398223000 
240786000 
256 

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 41 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (0 บอท)