1171 : เลขใกล้ที่สุด (Nearest number)
Problem type : Batch
Time limit : 1.0 second(s)
Memory limit : 16 megabyte(s)
กำหนดจำนวนเต็ม A และ K มาให้ ให้ช่วยหาจำนวนเต็มที่ผลรวมเลขโดดเท่ากับ K และมีค่าใกล้เคียง A มากที่สุดให้หน่อย!

ผลรวมเลขโดดคือการนำเลขโดดในระบบฐาน 10 มาบวกกัน เช่น 65536 มีผลรวมเลขโดดเป็น 6 + 5 + 5 + 3 + 6 = 25

สำหรับกรณีมีหลายคำตอบ ให้ตอบจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า
บรรทัดแรก มีจำนวนเต็ม T แทนจำนวนคำถามทั้งหมด (1 <= T <= 100 000)
บรรทัดที่ 2 ถึง (T + 1) มีจำนวนเต็ม A และ K (0 <= A <= 2^63 -1, 0 <= K <= 162)

ข้อมูลส่งออก
มีทั้งสิ้น T บรรทัด แต่ละบรรทัดระบุคำตอบ

การให้คะแนน
10% ของชุดทดสอบทั้งหมด A <= 1 000
30% ของชุดทดสอบทั้งหมด T <= 1 000

ที่มา
การแข่งขัน TUMSO ครั้งที่ 10
โจทย์โดย สรวีย์ พรเจริญวาสน์

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
5
5 1
6 1
36 6
47 6
1 162
1
10
33
51
999999999999999999

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 47 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)