1174 : ระบบนำทางยานอวกาศ (Spaceship)
Problem type : Batch
Time limit : 3.0 second(s)
Memory limit : 64 megabyte(s)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
1
0 0 0
2
10 0 0
2 5 7 
0 10 0
0 3 9
100
5
0 0 0
5
60 34 56 
0 5 7 
90 41 92 
1 7 8 
24 61 81 
6 8 8 
41 86 70 
5 6 7 
46 97 85 
9 2 4
10542

ความช่วยเหลือ: ไม่มีคำใบ้สำหรับปัญหานี้

กำลังออนไลน์: 42 ผู้เยี่ยมชมและ 0 สมาชิก (1 บอท)